About the study

KNUS combines students from two tracks; the English-taught Arts and Culture Studies and the Dutch-taught Algemene Cultuurwetenschappen. The two studies have the same approach yet there are some key differences apart from the language of instruction. Both tracks have some key courses together.

KNUS brengt studenten samen van twee tracks; de Engelstalige Arts and Culture Studies en de Nederlandstalige Algemene Cultuurwetenschappen. De twee studies hebben dezelfde manier van aanpak maar er zijn een aantal verschillen naast de onderwijstaal. Beide tracks hebben samen een aantal belangrijke vakken.

Arts And Culture Studies

English-taught Bachelor’s programme in Arts and Culture Studies

Are you passionate about culture? Do you like sitting front row at music festivals, theatre plays and art-house films? Do you like watching television series, visiting exhibitions or attending poetry slams? Would you like to learn the skills of analysing artworks and the methods you can use to reflect on your experiences? Are you ready to join the social and political debate on the arts? Are you interested in popular culture, gender, identity, cultural diversity, theories about what culture means and how it is formed and much more? Then Arts and Culture Studies might be just the programme for you.

What will you learn?

Arts and Culture Studies focuses on art in its various forms: fine arts, literature, music, theatre and film, as well as digital media and popular culture. Our approach is interdisciplinary, comparative and multi-medial: you will not only analyse art forms in and by themselves, but will also learn to compare and contrast them. Students are invited to explore art and culture from a number of theoretical, historical, political and social perspectives, incorporating European, North American and global views on culture. You will learn to discern differences between art forms, and between contemporary and historical valuations of art, as well as how to apply theoretical concepts to analyse cultural phenomena. During the programme, you’re stimulated to develop your own well-founded vision on art and (popular) culture.

For more information visit:

Algemene Cultuurwetenschappen

Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen

Kunst en cultuur zijn de spiegels van onze samenleving: zo laten we zien wie we zijn en geven betekenis aan de wereld om ons heen. Door te shockeren, verbroederen, ontroeren, door je blij te maken, of juist verward. Ben je nieuwsgierig naar de opschudding die bepaalde schilderijen veroorzaken of waarom de toneelstukken van Shakespeare nog steeds volle zalen trekken? In deze opleiding bestudeer je alle vormen van kunst en cultuur, van beeldende kunst naar muziek, van literatuur naar nieuwe media en van theater naar film. Daardoor word je opgeleid tot een allround cultuurwetenschapper die het maatschappelijk belang van kunst begrijpt en bepleit.

Dit ga je leren

Algemene Cultuurwetenschappen is een studie voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het grotere plaatje. Naar hoe je een kunstwerk bekijkt in de context van de tijd, cultuur en samenleving waarin het is gemaakt. Naar hoe opvattingen over ‘belangrijke kunst’ verschillen. Wat is kunst en wat niet? En wat zegt populaire cultuur over onze maatschappij, over verschillen tussen man en vrouw, over westers en niet-westers? Je analyseert cultuuruitingen zoals films, theaterstukken, schilderijen, literaire teksten, muziekalbums en videoclips vanuit allerlei invalshoeken.

For more information visit: