ACW/ACS

Click here to order study books!

Om de complexiteit van cultuur in kaart te brengen, moet de student als cultuurwetenschapper over de grenzen van gespecialiseerde vakgebieden heen kijken. En dat is wat Algemene Cultuurwetenschappen doet. Cultuurwetenschap is een vakgebied dat actualiteit en maatschappelijke relevantie koppelt aan gedegen theoretische analyse.

De studie Algemene Cultuurwetenschappen leidt studenten op tot cultuurwetenschappers met een breed overzicht van de verschillende kunststromingen. Studenten leren deze stromingen in hun historische en sociale context te plaatsen. Je beschikt als ACW-student over de benodigde vaardigheden om objecten uit de verschillende kunsten te analyseren en te interpreteren en ze in hun onderlinge samenhang te vergelijken. Tevens krijg je een wetenschappelijk referentiekader aangereikt voor de bestudering van kunst en cultuur. Op basis van deze kennis en vaardigheden kun je systematisch reflecteren op de maatschappelijke plaats en functie van kunst en cultuur in heden en verleden en ben je in staat om de sociale achtergronden van kunst- en cultuuruitingen te doorzien.

Kijk voor meer informatie over de studie Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op: De website van ACW